Evaluating the potential of suburban and rural areas for tourism and recreation, including individual short-term tourism under pandemic conditions

Evaluating the potential of suburban and rural areas for tourism and recreation, including individual short-term tourism under pandemic conditions

 • Kwilecki, K. Funkcje, motywy i potrzeby w turystyce. In Współczesne Trendy w Hotelarstwie, Gastronomii i Turystyce Międzynarodowej Vol. 11 (eds Tauber, R. & Mucha-Szajek, E.) (Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, 2013).


  Google Scholar
   

 • Panasiuk, A. Przyczynek do badań nad wpływem pandemii na stan gospodarki turystycznej. In Turystyka w Naukach Społecznych Vol. 3 (ed. Nessel, K.) 55–70 (Instytut Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020).


  Google Scholar
   

 • Kacprzak, M. & Paszkowska, M. Wpływ globalnej pandemii Covid-19 na zainteresowanie ofertą gospodarstw agroturystycznych w Polsce. Zesz. Naukowe. Turystyka i Rekreacja 1(25), 123–137 (2020).


  Google Scholar
   

 • Lee, G., Anat, T. & Shahar, S. Urban resilience as a mitigating factor against economically driven out-migration during COVID-19: The case of Eilat, a tourism-based city. Cities 125, 103636 (2022).

  Article 

  Google Scholar
   

 • Niezgoda, A. & Markiewicz, E. The effects of the COVID-19 pandemic in national parks—Diagnosis and forecast of sustainable tourism. Stud. Peregietica https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.8727 (2021).

  Article 

  Google Scholar
   

 • Sztuk, A. Zmiany w wyborach destynacji turystycznych w okresie pandemii COVID-19: Szansa dla małych. In Zdrowie i Style Życia: Ekonomiczne, Społeczne i Zdrowotne Skutki Pandemii (eds Nowak, W. & Szalonka, K.) 155–174 (E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2021).


  Google Scholar
   

 • Zajadacz, A. et al. Zmiany w Budżecie Czasu Wolnego i Zachowaniach Wolnoczasowych Mieszkańców Dużych Miast w Wyniku Pandemii COVID-19 (Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021).


  Google Scholar
   

 • Zawadka, J., Jęczmyk, A., Uglis, J. & Wojcieszak-Zbierska, M. M. Plany turystyczne mieszkańców miast w dobie pandemii COVID-19. In Warsztaty z Geografii Turyzmu Vol. 11 (eds Makowska-Iskierka, M. & Wojciechowska, J.) 13–34 (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021).


  Google Scholar
   

 • Dobrołowicz, M. & Zygiel, A. Coraz więcej turystów odkrywa Polskę. ‘To efekt pandemii’. RMF24. https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-coraz-wiecej-turystow-odkrywa-polske-to-efekt-pandemii,nId,5637431 (2021). Accessed 20 Nov 2021.

 • Kozioł, P. Local travel planning aspects taking into account the risk of COVID-19 pandemic. In The Book of Articles National Scientific Conference “Knowledge— Key to Success” (eds Kępczak, N. & Solarczyk, P.) 32–39 (Promovendi Foundation, 2022).


  Google Scholar
   

 • Roman, M., Bhatta, K., Roman, M. & Gautam, P. Socio-economic factors influencing travel decision-making of poles and nepalis during the COVID-19 pandemic. Sustainability 13, 11468 (2021).

  Article 
  CAS 

  Google Scholar
   

 • Wojcieszak-Zbierska, M. M., Jęczmyk, A., Zawadka, J. & Uglis, J. Agritourism in the era of the coronavirus (COVID-19): A rapid assessment from Poland. Agriculture 10, 397 (2020).

  Article 
  CAS 

  Google Scholar
   

 • Zawadka, J., Jęczmyk, A., Uglis, J. & Wojcieszak-Zbierska, M. M. Plany turystyczne mieszkańców miast w dobie pandemii COVID-19. In Warsztaty z Geografii Turyzmu, Tom 11, Krajoznawstwo a Turystyka (eds Makowska-Iskierka, M. & Wojciechowska, J.) (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021). https://doi.org/10.18778/8220-576-3.01.

  Chapter 

  Google Scholar
   

 • Skwirowski, P. Udane wakacje w Polsce. Pomogły pandemia i bon turystyczny. Rzeczpospolita. https://regiony.rp.pl/biznes/art18886961-udane-wakacje-w-polsce-pomogly-pandemia-i-bon-turystyczny (2021). Accessed 20 Nov 2021.

 • Wydrych, D. Sezon wakacyjny za nami. Jaki był dla polskiej branży turystycznej? PolskieRadio.pl.https://polskieradio.pl/art163_2815250 (2021). Accessed 20 Nov 2021.

 • Żylski, T. Turystyka w czasach pandemii. Architektura Murator 10(2021/325), 74–78 (2021).


  Google Scholar
   

 • Statistics Poland. Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w Polsce w czerwcu i lipcu 2021 roku. stat.gov.pl. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/turystyka/wykorzystanie-turystycznej-bazy-noclegowej-w-polsce-w-czerwcu-i-lipcu-2021-roku,6,30.html (2021). Accessed 29 Nov 2021.

 • Napierała, T. Usługi hotelowe na obszarach wiejskich w Polsce. Stud. Obsz. Wiej. 53, 51–62 (2019).

  Article 

  Google Scholar
   

 • Wiskulski, T. COVID-19 and tourism—The case of Poland. Prace Kom. Geogr. Komun. PTG 23(2), 35–39 (2020).

  Article 

  Google Scholar
   

 • Bański, J. & Czapiewski, K. Obszary o znaczącym endogenicznym potencjale rozwojowym. In Analysis of Diversity and of the Development Perspective for Polish Rural Areas Until 2015 Vol. XVI (ed. Bański, J.) 55–78 (Committee Of Rural Areas Polish Geographical Society Institute Of Geography And Spatial Organization Polish Academy Of Sciences, 2009).


  Google Scholar
   

 • Regionalnego, M. B. P. Raport z badań ruchu turystycznego w województwie mazowieckim w latach 2015–2017. Trendy Rozwojowe Mazowsza 21, 1–45 (2019).


  Google Scholar
   

 • Buckley, R. & Westaway, D. Mental health rescue effects of women’s outdoor tourism: A role in COVID-19 recovery. Ann. Tour. Res. 85, 103041 (2020).

  Article 
  PubMed Central 
  PubMed 

  Google Scholar
   

 • Cervinka, M., Svajdová, L. & Tykva, T. Thematic tourism vs. mass tourism in the Czech Republic. Turisti. Poslov. https://doi.org/10.5937/TurPos1413095C (2014).

  Article 

  Google Scholar
   

 • Derks, J., Giessen, L. & Winkel, G. COVID-19-induced visitor boom reveals the importance of forests as critical infrastructure. Forest Policy Econ. 118, 102253 (2020).

  Article 

  Google Scholar
   

 • Hauser, C. Quarantined Runners Log Miles in Backyards and Living Rooms. The New York Times. https://www.nytimes.com/2020/04/10/sports/backyard-marathon-coronavirus.html?searchResultPosition=1 (2020). Accessed 3 Feb 2021.

 • Lesser, I. A. & Nienhuis, C. P. The impact of COVID-19 on physical activity behavior and well-being of Canadians. Int. J. Environ. Res. Public Health 17, 3899 (2020).

  Article 
  CAS 
  PubMed Central 
  PubMed 

  Google Scholar
   

 • Mackenzie, S. H. & Goodnow, J. Adventure in the age of COVID-19: Embracing microadventures and locavism in a post-pandemic world. Leis. Sci. https://doi.org/10.1080/01490400.2020.1773984 (2020).

  Article 

  Google Scholar
   

 • Samuelsson, K., Barthel, S., Colding, J., Macassa, G. & Giusti, M. Urban nature as a source of resilience during social distancing amidst the coronavirus pandemic. https://doi.org/10.31219/osf.io/3wx5a (2020).

 • Venter, Z. S., Barton, D. N., Gundersen, V., Figari, H. & Nowell, M. Urban nature in a time of crisis: Recreational use of green space increases during the COVID-19 outbreak in Oslo Norway. Environ. Res. Lett. 15, 104075 (2020).

  Article 
  CAS 

  Google Scholar
   

 • Morse, J. W., Gladkikh, T. M., Hackenburg, D. M. & Gould, R. K. COVID-19 and human-nature relationships: Vermonters’ activities in nature and associated nonmaterial values during the pandemic. PLoS ONE 15, 1–23 (2020).

  Article 

  Google Scholar
   

 • O’Connell, T., Howard, R. & Hutson, G. The Impact of COVID-19 on outdoor recreation participation in Canada initial report on a national study of outdoor recreationists 1–17 (2020).

 • Rung, A. L., Broyles, S. T., Mowen, A. J., Gustat, J. & Sothern, M. S. Escaping to and being active in neighbourhood parks: Park use in a post-disaster setting. Disasters 35, 383–403 (2011).

  Article 
  PubMed 

  Google Scholar
   

 • Bratman, G. N. et al. Nature and mental health: An ecosystem service perspective. Sci. Adv. 5, 1–14 (2019).

  Article 

  Google Scholar
   

 • Hansen, M. M., Jones, R. & Tocchini, K. Shinrin-yoku (forest bathing) and nature therapy: A state-of-the-art review. Int. J. Environ. Res. Public Health 14, 851 (2017).

  Article 
  PubMed Central 
  PubMed 

  Google Scholar
   

 • Rice, W. et al. Changes in recreational behaviors of outdoor enthusiasts during the COVID-19 pandemic: Analysis across urban and rural communities. J. Urban Ecol. 6, 1–7 (2020).

  Article 

  Google Scholar
   

 • Cybulska, A. & Pankowski, K. Komunikat z badań: Życie codzienne w czasach zarazy (2020).

 • Rice, W. et al. Longitudinal changes in the outdoor recreation community’s reaction to the COVID-19 pandemic: Final report on a three-phase national survey of outdoor enthusiasts. 1–10 https://doi.org/10.31235/osf.io/gnjcy (2020).

 • Liszewski, S. Geneza i rozwój osadnictwa wypoczynkowego w otoczeniu Łodzi. Turyzm 3, 33–54 (1987).

  Article 

  Google Scholar
   

 • Król, B. Założenia modelowe organizacji wypoczynku po pracy i nauce. In Problemy Realizacji Wypoczynku po Pracy i Nauce (eds Filipowicz, Z. et al.) (WZ CRZZ, 1971).


  Google Scholar
   

 • Król, B. Porównanie funkcjonalno-przestrzenne rozwiązań wypoczynku weekendowego w wybranych aglomeracjach Europy w latach siedemdziesiątych. Problemy Turystyki 3, 83–103 (1985).


  Google Scholar
   

 • Faracik, R. Turystyka w Strefie Podmiejskiej Krakowa (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006).


  Google Scholar
   

 • Pullano, G., Valdano, E., Scarpa, N., Rubrichi, S. & Colizza, V. Evaluating the effect of demographic factors, socioeconomic factors and risk aversion on mobility during the COVID-19 epidemic in France under lockdown: A population-based study. Lancet Digit. Health 2, e638–e649 (2020).

  Article 
  PubMed Central 
  PubMed 

  Google Scholar
   

 • Randler, C., Tryjanowski, P., Jokimäki, J., Kaisanlahti-Jokimäki, M.-L. & Staller, N. SARS-CoV2 (COVID-19) Pandemic lockdown influences nature-based recreational activity: The case of birders. Int. J. Environ. Res. Public Health 17, 7310 (2020).

  Article 
  CAS 
  PubMed Central 
  PubMed 

  Google Scholar
   

 • Lijewski, T., Mikułowski, B. & Wyrzykowski, J. Geografia Turystyki Polski (Polskie Wydawn. Ekonomicze, 2002).


  Google Scholar
   

 • Gołembski, G. Metody Stymulowania Rozwoju Turystyki w Ujęciu Przestrzennym (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2002).


  Google Scholar
   

 • Warszyńska, J. & Jackowski, A. Podstawy Geografii Turyzmu (PWN, 1978).


  Google Scholar
   

 • Bąk, I. & Matlegiewicz, M. Przestrzenne zróżnicowanie atrakcyjności turystycznej województw w Polsce w 2008 roku. In Potencjał Turystyczny Zagadnienia Przestrzenne (ed. Meyer, B.) 609–620 (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010).


  Google Scholar
   

 • Brzezińska-Wójcik, T. & Świeca, A. Environmental determinants of tourism development in the selected municipalities of the Giełczew Elevation (mid-eastern Poland). Probl. Ekol. Kraj. 27, 65–72 (2014).


  Google Scholar
   

 • Potocka, I. Atrakcyjność turystyczna i metody jej identyfikacji. In Uwarunkowania i Plany Rozwoju Turystyki: Walory i Atrakcje Turystyczne Potencjał Turystyczny Plany Rozwoju Turystyki (eds Młynarczyk, Z. & Zajadacz, A.) (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2009).


  Google Scholar
   

 • Buczek-Kowalik, M. Waloryzacja turystyczna środowiska przyrodniczego wybranych gmin Pogórza Dynowskiego i Przemyskiego. In Problemy Ochrony Środowiska Przyrodniczego i Kulturowego Pogórza Dynowskiego w Rozwoju Turystyki (ed. Krupa, J.) 309–321 (Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, 2016).


  Google Scholar
   

 • Duda-Seifert, M. Kryteria oceny atrakcyjności turystycznej obiektów architektury w świetle literatury. Turystyka Kulturowa 4(2015), 1–14 (2015).


  Google Scholar
   

 • Fornal-Pieniak, B. & Żarska, B. Methods of landscape evaluation for tourism and recreation. ASP. FC 13, 3–9 (2014).

  Article 

  Google Scholar
   

 • Graja-Zwolińska, S. & Uglis, J. Syntetyczna ocena uwarunkowań rozwoju ekoturystyki w województwie wielkopolskim. In Potencjał Turystyczny Zagadnienia Przestrzenne‬ (ed. Meyer, B.) 609–620 (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010).


  Google Scholar
   

 • Jakiel, M. Ocena Atrakcyjność Wizualnej Krajobrazu Dolinek Krakowskich—Możliwości Zastosowania w Planowaniu Przestrzennym Vol. 3 (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2015).


  Google Scholar
   

 • Kistowski, M. Rola i zakres studiów fizycznogeograficznych w procedurze sporządzania opracowań ekofizjograficznych. In Geograficzne Aspekty Globalizacji i Integracji Europejskiej (eds Śmigielska, M. & Słodczyk, J.) (Polskie Towarzystwo Geograficzne, Uniwersytet Opolski, 2003).


  Google Scholar
   

 • Miazek, P. Przyczyny zróżnicowania ruchu turystycznego w polskich parkach narodowych. Tourism 30, 73–86 (2020).

  Article 

  Google Scholar
   

 • Wyrzykowski, J. Potencjał turystyczny w ujęciu geograficznym. Zesz. Naukowe Uniw. Szczecińskiego. Ekonomiczne Probl. Usł. 52, 33–42 (2010).


  Google Scholar
   

 • Zajadacz, A. Potencjał Turystyczny Miast na Przykładzie Wybranych Miast Sudetów Zachodnich (Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2004).


  Google Scholar
   

 • Deller, S. & Lledo, V. Amenities and rural appalachia economic growth. Agric. Resour. Econ. Rev. 36, 107–132 (2007).

  Article 

  Google Scholar
   

 • Nitkiewicz-Jankowska, A. Park narodowy a rozwój turystyki w regionie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.Ekonomiczne Probl. Usł. 52, 351–361 (2010).


  Google Scholar
   

 • Ferraro, P. J. & Hanauer, M. M. Through what mechanisms do protected areas affect environmental and social outcomes?. Phil. Trans. R. Soc. B 370, 20140267 (2015).

  Article 
  PubMed Central 
  PubMed 

  Google Scholar
   

 • Robalino, J. & Villalobos, L. Protected areas and economic welfare: An impact evaluation of national parks on local workers’ wages in Costa Rica. Environ. Dev. Econ. 20, 283–310 (2015).

  Article 

  Google Scholar
   

 • den Braber, B., Evans, K. L. & Oldekop, J. A. Impact of protected areas on poverty, extreme poverty and inequality in Nepal. Conserv. Lett. 11, e12576 (2018).

  Article 

  Google Scholar
   

 • Kulczyk-Dynowska, A. Parki narodowe a funkcje turystyczne i gospodarcze gmin terytorialnie powiązanych. <sygn. UP 133110 Lect.> (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 2018).

 • Templeton, A. J., Goonan, K. & Fyall, A. COVID-19 and its impact on visitation and management at US national parks. Int. Hosp. Rev. 35, 240–259 (2021).

  Article 

  Google Scholar
   

 • Moya Calderón, M., Chavarría Esquivel, K., Arrieta García, M. M. & Lozano, C. B. Tourist behaviour and dynamics of domestic tourism in times of COVID-19. Curr. Issues Tour. 25, 2207–2211 (2022).

  Article 

  Google Scholar
   

 • Uglis, J., Kasprzak, K. & Jęczmyk, A. Zanieczyszczenie powietrza a turystyka. Pol. Jour. for Sus. Dev. 23, 17–24 (2019).

  Article 

  Google Scholar
   

 • Błażejczyk, K. & Kunert, A. Bioklimatyczne Uwarunkowania Rekreacji i Turystyki w Polsce (Bioclimatic Principles of Recreation and Tourism in Poland) (Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Science, 2011).


  Google Scholar
   

 • Błażejczyk, K. Bioklimatyczna Ocena i Typologia Uzdrowisk Polski (Bioclimatic Evaluation and Typology of Polish Health Resorts) (Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Science, 1983).


  Google Scholar
   

 • Kozłowska-Szczęsna, T. Wyniki Badań Bioklimatu Polski Cz. II (Results of Bioclimatic Research of Poland) (Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Science, 1991).


  Google Scholar
   

 • Kozłowska-Szczęsna, T., Błażejczyk, K. & Krawczyk, B. Bioklimatologia Człowieka (Human Bioclimatology Methods and Applications) Vol. 1 (Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Science, 1997).


  Google Scholar
   

 • Kozłowska-Szczęsna, T. Antropoklimat Polski (Próba syntezy) (Anthropoclimate of Poland (An attepmt of a synthesis)) Vol. 1 (Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Science, 1991).


  Google Scholar
   

 • Kovács, A. & Unger, J. Modification of the tourism climatic index to central european climatic conditions–examples. Q. J. Hung. Meteorol. Serv. 118, 147–166 (2014).


  Google Scholar
   

 • Kim, K.-K., Marcouiller, D. W. & Deller, S. C. Natural amenities and rural development: Understanding spatial and distributional attributes. Growth Chang. 36, 273–297 (2005).

  Article 

  Google Scholar
   

 • Bański, J. et al. Turystyka wiejska, w tym agroturystyka jako element zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. (Agrotec Polska Sp. z o.o., IGiPZ PAN, 2012).

 • Gierańczyk, W. & Gierańczyk, W. Przestrzenne zróżnicowanie infrastruktury turystycznej w Polsce w świetle typologii obszarów wiejskich według OECD i EUROSTAT. Barometr. Reg. 11, 45–55 (2013).


  Google Scholar
   

 • Ganning, J. P. & Flint, C. G. Constructing a community-level amenity index. Soc. Nat. Resour. 23, 1253–1258 (2010).

  Article 

  Google Scholar
   

 • Chang, H.-H., Meyerhoefer, C. & Yang, F.-A. COVID-19 Prevention and Air Pollution in the Absence of a Lockdown. NBER Working Papers. https://ideas.repec.org/p/nbr/nberwo/27604.html (2020). Accessed 21 Nov 2021.

 • Chakraborty, I. & Maity, P. COVID-19 outbreak: Migration, effects on society, global environment and prevention. Sci. Total Environ. 728, 138882 (2020).

  Article 
  CAS 
  PubMed Central 
  PubMed 

  Google Scholar
   

 • Le Quéré, C. et al. Temporary reduction in daily global CO2 emissions during the COVID-19 forced confinement. Nat. Clim. Chang. 10, 647–653 (2020).

  Article 

  Google Scholar
   

 • Othman, M. & Latif, M. T. Air pollution impacts from COVID-19 pandemic control strategies in Malaysia. J. Clean. Prod. 291, 125992 (2021).

  Article 
  CAS 
  PubMed Central 
  PubMed 

  Google Scholar
   

 • Lelieveld, J. et al. Loss of life expectancy from air pollution compared to other risk factors: A worldwide perspective. Cardiovasc. Res. 116, 1910–1917 (2020).

  Article 
  CAS 
  PubMed Central 
  PubMed 

  Google Scholar
   

 • Burnett, R. et al. Global estimates of mortality associated with long-term exposure to outdoor fine particulate matter. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 115, 9592–9597 (2018).

  Article 
  CAS 
  PubMed Central 
  PubMed 

  Google Scholar
   

 • Cohen, A. J. et al. Estimates and 25-year trends of the global burden of disease attributable to ambient air pollution: An analysis of data from the global burden of diseases study 2015. Lancet 389, 1907–1918 (2017).

  Article 
  PubMed Central 
  PubMed 

  Google Scholar
   

 • WHO. Air pollution. World Health Organization. https://www.who.int/health-topics/air-pollution (2020). Accessed 9 June 2021.

 • Pozzer, A. et al. Regional and global contributions of air pollution to risk of death from COVID-19. Cardiovasc. Res. 116, 2247–2253 (2020).

  Article 
  CAS 
  PubMed Central 
  PubMed 

  Google Scholar
   

 • Wu, X., Nethery, R. C., Sabath, M. B., Braun, D. & Dominici, F. Air pollution and COVID-19 mortality in the United States: Strengths and limitations of an ecological regression analysis. Sci. Adv. 6, 1–6 (2020).

  Article 

  Google Scholar
   

 • James, N., Menzies, M. & Radchenko, P. COVID-19 second wave mortality in Europe and the United States. Chaos 31, 031105 (2021).

  Article 
  MathSciNet 
  CAS 
  PubMed 

  Google Scholar
   

 • Statistics Poland. Powszechny Spis Rolny 2020. Raport z wyników. stat.gov.pl. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/psr-2020/powszechny-spis-rolny-2020-raport-z-wynikow,4,1.html (2021). Accessed 20 Nov 2021.

 • Grosse, T. G. Innowacyjna gospodarka na obszarach wiejskich Mazowsza? Wyzwanie dla polityki publicznej. Stud. Polityki Publicznej https://doi.org/10.33119/KSzPP.2015.4.4 (2015).

  Article 

  Google Scholar
   

 • ARMA. Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 17 września 2021 r. w sprawie wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2021 roku. Portal Gov.pl https://www.gov.pl/web/arimr/srednia-powierzchnia-gospodarstw-w-2021-roku (2021).

 • Drzewiecki, M. Wiejska Przestrzeń Rekreacyjna (Instytut Turystyki, 1992).


  Google Scholar
   

 • Statistics Poland. Sytuacja demograficzna województwa mazowieckiego w 2019 r. warszawa.stat.gov.pl. https://warszawa.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/ludnosc/sytuacja-demograficzna-wojewodztwa-mazowieckiego-w-2019-r-,10,1.html (2020). Accessed 20 Nov 2021.

 • Hołowiecka, B. & Grzelak-Kostulska, E. Atrakcyjność turystyczna lasów w kontekście nowych tendencji i trendów w turystyce. Stud. Mater. CEPL Rogowie 37, 111–117 (2013).


  Google Scholar
   

 • Chen, H.-T., Yu, C.-P. & Lee, H.-Y. The effects of forest bathing on stress recovery: Evidence from middle-aged females of Taiwan. Forests 9, 403 (2018).

  Article 

  Google Scholar
   

 • Kobayashi, H. et al. Forest walking affects autonomic nervous activity: A population-based study. Front. Public Health 6, 278 (2018).

  Article 
  PubMed Central 
  PubMed 

  Google Scholar
   

 • Oh, B. et al. Health and well-being benefits of spending time in forests: Systematic review. Environ. Health Prev. Med. 22, 71 (2017).

  Article 
  PubMed Central 
  PubMed 

  Google Scholar
   

 • Act on the revenues of local government units. Journal of Laws of 2021 Pos. 38, 694. (2003).

 • Ministry of Finance. Wskaźniki dochodów podatkowych gmin, powiatów i województw na 2021 r. Portal Gov.pl. https://www.gov.pl/web/finanse/wskazniki-dochodow-podatkowych-gmin-powiatow-i-wojewodztw-na-2021-r (2020). Accessed 26 Feb 2022.

 • Statistics Poland. Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2019. stat.gov.pl. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/statystyka-sektora-instytucji-rzadowych-i-samorzadowych/gospodarka-finansowa-jednostek-samorzadu-terytorialnego-2019,5,16.html (2020). Accessed 20 Nov 2022.

 • Śleszyński, P. Nowa metoda oceny atrakcyjności wizualnej krajobrazu. Problemy Ekologii Krajobrazu 5, 37–55 (1999).


  Google Scholar
   

 • Act on nature protection. consolidated text Journal of Laws of 2022 Pos. 916,1726. (2004).

 • Burmecha-Olszowy, M. Slow tourism—cechy i funkcje nowego nurtu w turystyce. Rozpr. Naukowe Akad. Wych. Fizycznego Wroc. 45, 177–184 (2014).


  Google Scholar
   

 • Yap, J. Y. L., Ho, C. C. & Ting, C.-Y. Aggregating multiple decision makers’ judgement. In Intelligent and Interactive Computing (eds Piuri, V. et al.) 13–21 (Springer, 2019). https://doi.org/10.1007/978-981-13-6031-2_26.

  Chapter 

  Google Scholar
   

 • Szymańska, B., Głosek, M., Gocłowski, P., Lewandowska, T. & Luśniewski, A. Strategiczne obszary żywicielskie w województwie mazowieckim. Anal. I Stud. 2(33), 1–43 (2012).


  Google Scholar
   

 • Regulation of the Minister of Environment on levels of certain substances in ambient air. Journal of Laws 2021 Pos. 845 (consolidated version). (2012).

 • Dombrowski, A. et al. Korytarz Ekologiczny Doliny Bugu: Stan—Zagrożenia—Ochrona: Praca Zbiorowa (Fund. IUCN Polska, 2002).


  Google Scholar
   

 • Wiskulski, T. COVID-19 and tourism—The case of Poland. Prace Kom. Geogr. Komun. PTG 2020, 35–39 (2020).

  Article 

  Google Scholar
   

 • Rodgers, C. Nourishing and protecting our urban ‘green’ space in a post-pandemic world. Environ. Law Rev. 22, 165–169 (2020).

  Article 

  Google Scholar
   

 • Rice, W. et al. The COVID-19 pandemic is changing the way people recreate outdoors: Preliminary report on a national survey of outdoor enthusiasts amid the COVID-19 pandemic. 1–15 Preprint at https://doi.org/10.31235/osf.io/prnz9 (2020).

 • Krzymowska-Kostrowicka, A. Z problematyki badawczej zachowań turystyczno-rekreacyjnych w środowisku przyrodniczym. Turyzm 5, 65–76 (1995).

  Article 

  Google Scholar
   

 • Lechnio, J. Koncepcja kompleksowej oceny zagrożenia środowiska województwa płockiego. Probl. Ekol. Kraj. 1, 36–44 (1997).


  Google Scholar
   

 • Gaworecki, W. Turystyka (PWE, 2003).


  Google Scholar
   

 • PBS. Plany wakacyjne Polaków 2020. https://www.pot.gov.pl/attachments/article/1804/Plany{6d6906d986cb38e604952ede6d65f3d49470e23f1a526661621333fa74363c48}20wakacyjne{6d6906d986cb38e604952ede6d65f3d49470e23f1a526661621333fa74363c48}20Polak{6d6906d986cb38e604952ede6d65f3d49470e23f1a526661621333fa74363c48}C3{6d6906d986cb38e604952ede6d65f3d49470e23f1a526661621333fa74363c48}B3w{6d6906d986cb38e604952ede6d65f3d49470e23f1a526661621333fa74363c48}202020{6d6906d986cb38e604952ede6d65f3d49470e23f1a526661621333fa74363c48}20ost..pdf (2020). Accessed 1 Mar 2022.

 • Widomski, M. Turystyka krajowa a pandemia. Poszerzamy Horyz. XXI cz. I, 9 (2020).


  Google Scholar
   

 • Wiśniewski, R. & Komornicki, T. Przemiany międzynarodowej mobilności Polaków. Prz. Geogr. 93, 161–180 (2021).

  Article 

  Google Scholar
   

 • Czepkiewicz, M., Heinonen, J. & Ottelin, J. Why do urbanites travel more than do others? A review of associations between urban form and long-distance leisure travel. Environ. Res. Lett. 13, 073001 (2018).

  Article 

  Google Scholar
   

 • Harasimowicz, A. Suburbanizacja a rola obszarów otaczających miasto—ujęcie teoretyczne. Stud. Miej. 29, 115–130 (2018).

  Article 

  Google Scholar